ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το επίσημο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου «Χριστοφοράτος Γερ. Χαράλαμπος», λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, συμμορφούμενου του προσωπικού και των προστηθέντων της επιχείρησής μας με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, τις αποφάσεις της Α.Π.Δ.Π.Χ. και την Εθνική Νομοθεσία.

Η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας είναι δυνατή χωρίς την αποκάλυψη της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, στον οποίο όμως παρέχεται η δυνατότητα να χορηγεί σε εμάς κατ’ επιλογή προσωπικά του δεδομένα, ώστε να του παρέχουμε επιπρόσθετη πληροφόρηση για συγκεκριμένες υπηρεσίες μας.

Με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση»), ενημερώνουμε τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές μας σχετικά με τις πληροφορίες που η επιχείρησή μας συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της (διαδικτυακά είτε μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, επικοινωνιών και συνεργασιών μας), τον σκοπό και τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης, διαβίβασης και προστασίας των δεδομένων τους.

Δεδομένου ότι η επιχείρησή μας προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ως εκ τούτου ενημερώνει διαρκώς την ιστοσελίδα της, ενδέχεται η παρούσα Δήλωση να υπόκειται σε απαραίτητες για την επικαιροποίησή της τροποποιήσεις. Σε κάθε ουσιώδη τροποποίηση της Δήλωσης θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της επιχείρησής μας, η οποία θα διατηρείται για χρονικό διάστημα 10 ημερών.

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«Υποκείμενο δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να εξακριβωθεί, μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό της ταυτότητάς του στοιχείο (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., ΙP κ.λπ.). «Προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά στο υποκείμενο δεδομένων.

Οι κατηγορίες των δεδομένων τα οποία κατόπιν συναίνεσης των χρηστών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι οι εξής : (α) προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ., (β) τιμολογιακά δεδομένα, όπως επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ κ.λπ., (γ) δεδομένα διαδικτυακής δραστηριότητας, όπως δ/νση IP, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.

 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι σκοποί της εκ μέρους μας συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι οι κάτωθι :

(α) ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που ο χρήστης δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, οπότε επεξεργαζόμενοι τα στοιχεία της προηγούμενης εγγραφής του, επιταχύνουμε και διευκολύνουμε την περιήγησή του στον ιστότοπο της επιχείρησής μας.

(β) διεκπεραίωση παραγγελίας σε περίπτωση που επιλεγούν προς αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες μας, οπότε η χρήση των δεδομένων του χρήστη στοχεύει στην ολοκλήρωση της εντολής του και την ικανοποίηση του αιτήματός του.

(γ) διαχείριση αιτημάτων που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών, την γνωστοποίηση των δικαιωμάτων τους και την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς προϊόντων και υπηρεσιών.

(δ) ταμειακός έλεγχος ώστε σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, με τα δεδομένα της συναλλαγής να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο τρόπο η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων των χρηστών προς την επιχείρησή σας.

(ε) marketing (π.χ. chatbot, newsletter), που επιδιώκει την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προσφορές προϊόντων μας κ.λπ.

(στ) ασφάλεια δικτύου & τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωση συστημάτων, με στόχο την ανάλυση των τάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφεται η διεύθυνση IP, που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη όποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε οι servers να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην προκειμένη περίπτωση τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι όσα οι ίδιοι οι χρήστες της ιστοσελίδας μας παρέχονται με ρητή συναίνεση. Εφόσον κάθε χρήστης συναινέσει στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ενημερώνετε εάν και με ποιον τρόπο θα επεξεργαστεί αυτά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενώ κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μας, του παρέχετε η δυνατότητα να δηλώσει πως δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της εκπλήρωσης των αιτημάτων του.

 

  1. IV. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (COOKIES)

Τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη ενδέχεται να συμπληρώνονται με πληροφορίες που είτε μας παρέχει ο ίδιος μέσω του ιστοτόπου της επιχείρησής μας, είτε συλλέγουμε από άλλες πηγές και επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του (π.χ. τη δ/νσή), με στόχο τη διατήρηση της ακρίβειάς τους, την καλύτερη εξυπηρέτησή του αλλά και την αποτροπή παρανόμων ενεργειών μέσω διαδικτύου.

Η επιχείρησή μας συλλέγει τις προαναφερθείσες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες όπως τα «COOKIES», γνωστά και ως «TEXT FILES», που αποσκοπούν στην ορθή, αδιάλειπτη, ασφαλή και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, αποφεύγοντας ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα σε υπολογιστές και αρχεία, εξυπηρετώντας παράλληλα καλύτερα και ταχύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Τα «COOKIES» ως σύνολο δεδομένων, ενδέχεται να στέλνονται από το site στο browser του Η/Υ του χρήστη, στον οποίο αποθηκεύονται σαν ανώνυμο ίχνος (ιδίως σε προγράμματα περιήγησης όπως Chrome, Mozilla κ.α.), από το οποίο αναγνωρίζεται μεν ο Η/Υ, αλλά όχι η ταυτότητα του χρήστη και χρησιμεύουν για τη λήψη και αποθήκευση αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές, τα οποία ανακτώνται κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να αρνηθεί τα «COOKIES», να ορίσει στο browser του ερώτηση για τη λήψη των «COOKIES» ώστε να αποφασίζει κάθε φορά αν θα το αποδεχθεί, ή να τα απενεργοποιήσει εντελώς, λαμβάνοντας όμως υπόψη του ότι με αυτή την επιλογή υπάρχει ενδεχόμενο μη ορθής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Τα «COOKIES» που χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας είναι – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – τα εξής : (α) «αναγκαία» cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, καθόσον αφορά σε βασικές λειτουργίες της (όπως π.χ. e-commerce, wishlist κλπ), (β) cookies «λειτουργικότητας», με τα οποία η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας αποθηκεύει και ανακτά ενέργειες και προτιμήσεις του χρήστη σε κάθε επόμενη επίσκεψή του στον ιστότοπό μας, (γ) cookies «analytics», ως υποκατηγορία των υπό στοιχ. (β) cookies, με τα οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας ώστε να αναβαθμίζουμε την περιήγηση των χρηστών στο site μας, (δ) cookies «διαφήμισης», με τα οποία αφενός μεν πληροφορείται ο χρήστης προσφορές και λοιπές διαφημίσεις σύμφωνες με τις ανάγκες του, όπως αυτές πιθανολογούνται βάσει προηγούμενων συνήθων επιλογών στο site μας, αφετέρου δε, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας της επιχείρησής μας, (ε) cookies «επιδόσεων» με τα οποία συλλέγονται συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες που εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς (π.χ. επισκεψιμότητα, προβλήματα πλοήγησης κλπ) αποσκοπώντας στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, (στ) τεχνική «web beacon» (μέσω της Google), η οποία εφαρμόζεται για την διακριτική – αόρατη επαλήθευση της πρόσβασης του χρήστη σε ορισμένο περιεχόμενο.

 

  1. V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Προστατεύουμε και εγγυούμαστε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών λαμβάνοντας διαρκώς κατάλληλα μέτρα (τεχνικά, οργανωτικά, αποθήκευσης κ.λπ.) και εφαρμόζοντας διαδικασίες απορρήτου (κωδικοποίηση – ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, λειτουργία SSR, Firewalls κ.λπ.), καθ’ όλο το διάστημα που συλλέγουμε, κατέχουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, κατόπιν ρητής συναίνεσής τους. Έτσι εξασφαλίζουμε αφενός μεν την ασφαλή περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μας και αφετέρου αποτρέπουμε κατά το μέγιστο δυνατό ενδεχόμενα μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, αλλοίωσης, απώλειας, κλοπής ή μη εγκεκριμένης χρήσης των δεδομένων τους.

Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών και ως εκ τούτου δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε κάτω των 16 ετών πρόσωπο, εκτός κι αν δοθεί ρητή γονική συναίνεση και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που γίνει εκ μέρους μας αντιληπτή τυχόν εν αγνοία μας συλλογή τέτοιων προσωπικών δεδομένων, αυτά θα διαγράφονται άμεσα.

Τα δεδομένα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εκτός αν ζητηθεί από το χρήστη νωρίτερα η διαγραφή τους ή αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, αν πρόκειται για περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφαλείας και αν εξυπηρετούν την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών μας, οπότε διατηρούνται μέχρι την περάτωση της τυχόν εξωδικαστικής / δικαστικής / διοικητικής διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς / υπόθεσης ή τον χρόνο παραγραφής των αξιώσεων. Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρούνται από την επιχείρησή μας.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες μας δεσμεύονται απαρέγκλιτα με την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας.

 

VΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας, δεν ανακοινώνουμε, δεν μεταβιβάζουμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν κοινοποιούμε σε οποιουσδήποτε τρίτους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχονται, με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις που τούτο είτε επιβάλλεται από το νόμο και τυχόν δικαστικές αποφάσεις, είτε επιτρεπτά από την ισχύουσα νομοθεσία καθίσταται απολύτως αναγκαίο για τις νόμιμες επαγγελματικές μας ανάγκες (π.χ. είσπραξη οφειλών) ή απαιτείται για την ανταπόκριση της επιχείρησής μας σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών/ αρχών/ οργάνων επιβολής του νόμου.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας ενδεχομένως να περιέχει διασυνδέσεις προς άλλους ιστότοπους (sites). Σε περίπτωση διασύνδεσης του χρήστη με άλλους ιστοτόπους, διευκρινίζεται ότι η επιχείρησή μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τις μεθόδους και πολιτικές χειρισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους από άλλα site.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για την εξόφληση των προϊόντων που κατόπιν παραγγελίας ένας χρήστης προτίθεται να αγοράσει από την ιστοσελίδα μας, μέσω αυτής πραγματοποιείται διασύνδεση με ασφαλές περιβάλλον Τράπεζας, όπου ο χρήστης καλείται να παράσχει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, κατόπιν ρητής συναίνεσης.

 

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δικαιώματα εκάστου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων είναι τα ακόλουθα : (α) δικαίωμα ενημέρωσης αναφορικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρησή μας, (β) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε μέσω του οποίου είναι δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητας της εκ μέρους μας επεξεργασίας τους, (γ) δικαίωμα διόρθωσης που εξυπηρετεί την επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που έχουν συλλεγεί από την επιχείρησή μας, (δ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστη και (ε) δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού στην εκ μέρους της επιχείρησής μας συλλογή και επεξεργασία τους (με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόμο περιπτώσεις), (στ) δικαίωμα στη φορητότητα, που συνίσταται στη δυνατότητα του χρήστη να λάβει χωρίς χρέωσή του τα προσωπικά του δεδομένα που συνέλεξε η επιχείρησή μας, ώστε να έχει πρόσβαση, δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας τους με βάση αποδεκτές μεθόδους επεξεργασίας, και εφόσον μας το ζητήσει ο ίδιος, να διαβιβάσουμε αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφόρηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματά του, μπορεί να απευθυνθεί με σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας :

ΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟ email : info@doctorweed.gr Τηλ. (+30) 694 55 14 576

Επί του υποβληθέντος αιτήματος, η επιχείρησή μας υποχρεούται να απαντήσει εντός μηνός από την παραλαβή του, η δε προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν επιπλέον μήνα σε περίπτωση πολυπλοκότητας του αιτήματος ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ. www.dpa.gr)

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600, Φαξ: (0030) 210 6475628, Ε-mail: contact@dpa.gr.

 

Είσαι άνω των 18 χρονών; Το περιεχόμενο αυτού του site είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες.